waarom

Waarom White Light Healing?

Iemand wiens bewustzijn vrij is van negatieve emoties en overtuigingen is kerngezond.. altijd..
De projectie van dat bewustzijn in deze realiteit wordt dan immers niet verstoord door verstorende emotievelden en haakt daarom zonder verstoringen aan op de geometrische blauwdruk van ons fysieke lichaam.
Fysiek uit zich dat in een innerlijk perfect werkend immuniteitsysteem en dat beschermt de mens tegen elke aanval van buitenaf.. Geen enkele bacterie of microbe maakt een kans..
Het is pas wanneer ons energetische lichaam of de projectie van ons bewustzijn op een bepaalde plek verzwakt, dat de persoon in kwestie kwetsbaar en vatbaar wordt voor een ziekte of kwetsuur..
De verstoring van dat bewustijns/energieveld kan twee oorzaken hebben...
negatieve emoties/overtuigingen of negatieve energieën/stoorfrequenties/entiteiten (al wordt dit laatste woord veelal foutief gebruikt en geinterpreteerd)..

De oorzaak van elke ziekte kan dus herleidt worden tot één fysieke reden, een verzwakt immuniteitssysteem (energieveld) en de reden waarom dat gebeurt is tweeërlei..
  -NEGATIEVE EMOTIES verzwakken ons energetisch lichaam en vermits dat energetische lichaam onze organen voorziet van de O zo belangrijke levensenergie, gaan ze slechter funktioneren en worden ze ziek.
  -NEGATIEVE ENERGIEEN - STOOR FREQUENTIES die zich vastzetten in en rond ons lichaam veroorzaken hetzelfde probleem. Ze verstoren ons oorspronkelijke bewustzijns- en energieveld, nemen onze levensenergie weg waardoor de fysieke spiegel, ons lichaam opnieuw in onbalans geraakt en er ziektes kunnen onstaan.. Die ziektes zorgen bij ons nogmaals voor negatieve emoties die ons verder uit balans brengen zolang we de ziekte zien als iets wat ons overkomt.

We kunnen het bovenstaande dus heel kort samenvatten:
  -Ziektes ontstaan door een onevenwicht of een gebrek aan energie door verstoring van ons oorspronkelijke bewustzijn.
  -Een ziekte genezen gebeurt door het verwijderen van die verstoring en het geven van energie.