blog

Agenda en events

'Erik Tanghe geeft regelmatig lezingen over onderstaande onderwerpen: Ga meteen naar agenda... Schrijf je in op de Nieuwsbrief...

Erik Tanghe geeft Lezingen
LEZING 'Het hoe en het waarom van ziekte'
In deze lezing leg ik uit hoe ziekte ontstaat en dat het geloof als zouden microben en bacterien verantwoordelijk zijn voor alle ziektes fout is.
Door het feit dat ik 15 jaar geleden ontdekte dat ik in staat was het menselijk energieveld waar te nemen,  begon ik verbanden te zien tussen bepaalde verstoringen in het menselijk energieveld en het verschijnen van bepaalde ziektes.
Het maakte me duidelijk dat elk probleem begint met een negatieve emotie die het energieveld verstoort op een plaats die symbolisch verbonden is met de emotie..
Dat zorgt er niet alleen voor dat er op lange termijn een lichamelijk probleem optreedt maar quantumfysisch zorgt het er ook voor dat wij een werkelijkheid naar ons toehalen die resoneert met de emoties in ons energieveld

LEZING 'Een Andere kijk op kanker'
Deze lezing legt ook uit hoe ziekte onstaat maar gaat kijken wat er gebeurt als wij deze ziekten telkens weer onderdrukken door het nemen van medicijnen waardoor het lichaam door extreme vervuiling, zuurstoftekort  en een hoge zuurtegraad niet anders kan dan het ontwikkelen van kanker..
Ik maak duidlelijk dat kanker geen ziekte is maar wel een laatste poging van het lichaam om een onbalans te herstellen, een ultieme manier om te overleven.
Kanker krijg je niet omdat je pech hebt, kanker krijg je omdat je het nodig hebt omdat je zonder kanker al veel langer dood zou zijn.. Ik leg ook uit hoe je op een eenvoudige manier kanker kan voorkomen en ook genezen..

LEZING 'De logica achter Ziekte'
Ons bewustzijn wordt via een projectie in dit hologram geprojecteerd en koppelt zich aan ons lichaam.
Dat lichaam is het product van onze ouders en voorouders en vormt grotendeels onze persoonlijkheid. Als er wat misloopt met de verbinding tussen jouw bewustzijn en die persoonlijkheid.. ontstaat er een negatieve emotie.. en die emotie kan op lange termijn ziekte veroorzaken. Ons lichaam is als het ware een interface waarmee ons bewustzijn deze realiteit ervaart en een slechte koppeling tussen beide laat net zoals bij een auto.. waarschuwingslampjes branden... en die verklikkerlichtjes.. dat zijn ziektes...
waarschuwingssignalen van een dieper liggend probleem... en het heeft geen zin om die lichtjes kapot te slaan zoals de klassieke geneeskunde doet en lekker verder te rijden...
Je dient de motorkap te openen en te kijken naar de onderliggende oorzaak

LEZING 'Praktische Quantumfysica/Quantumfysica voor Dummies'
"Quantum is het modewoord in de spiritualiteit.
Het wordt te pas en te onpas gebruikt en het klinkt vooral geweldig...
Quantumveld, Quantumbewustzijn, Quantumsprong horen tegenwoordig thuis in de woordenschat van ieder die met spiritualiteit te maken heeft maar is dat ook terecht?
Waar gaat de quantumfysica nu eigenlijk over?
Bestaat er zoiets als een quantumveld waar we met ons quantumbewustzijn allemaal deel van uit maken?
In deze lezing bekijken we eerst wetenschappelijk waar quantumfysica nu werkelijk over gaat en welke baanbrekende ontdekkingen er zijn gedaan.
Beginnend met de relativiteitstheorie van Einstein ontdekken we dat alles en zelfs tijd relatief is en dat zwaartekracht een gevolg van die tijd is.
Via de quantumveldentheorie is bewezen dat materie niet meer is dan een agitatie van quantumvelden en dus een illusie is...
De quantumwereld gedraagt zich heel anders dan onze fysieke wereld. Hoe halen we de vreemde mogelijkheden van de quantumfisca naar onze fysieke realiteit?

LEZING 'Onze holografische werkelijkheid'
Via de studie van zwarte gaten in de cosmos hebben wetenschappers geconcludeerd dat onze werkelijkheid zich op z'n minst holografisch gedraagt.. net zoals onze hersenen..
Geen enkel andere theorie kan verklaren hoe we anders zoveel data in ons brein kunnen opslaan.
Een hologram is een illusie, een gesimuleerde realiteit en bestaat niet uit materie maar enkel uit golven... en golven kan je beinvloeden.. ook met je bewustzijn..
Hoe werkt de interactie van ons bewustzijn met dit hologram?
Is het daadwerkelijk zo dat wij zelf onze eigen realiteit creëren en hoe gaat dat precies in zijn werk?
Via de quantumfysica kunnen we aantonen dat deze holografische illusie ook daadwerkelijk bestaat en dat wij als mens die illusie niet alleen mee creeren maar ook kunnen aanpassen
Bovendien dienen we ons de vraag te stellen wie dit hologram geschapen heeft.. Misschien is het scheppingsverhaal dan toch niet zo ver gezocht...
Voorkennis is niet nodig al is het handig de lezing over 'praktische quantumfysica' te volgen om vlugger het hologram idee te vatten

LEZING 'Sexualiteit en voeding in een holografische werkelijkheid'
Door de quantumfysica weten we dat onze werkelijkheid een illusie is en dat materie eigenlijk niet bestaat...
Toch vinden we het heerlijk om dingen aan te raken.. elkaar aan te raken...
We hebben het zelfs nodig...
maar als dit alles slechts een illusie is... waarom vrijen we dan met elkaar en waarom eten we om een lichamelijke illusie in stand te houden?
en hier hangt meteen ook de vraag aan vast waarom we als mens oud worden en sterven
Voor wie eens wat verder wilt kijken dan deze holografische illusie...

LEZING 'Verander je Verleden'
Ons verleden lijkt onomstootbaar vast te staan maar als we weten dat wij in een realiteit leven die zich holografisch gedraagt en waarbij tijd slechts een illusionaire interpretatie is van ons beperkt brein dan kunnen we concluderen dat ons verleden kneedbaar is en dat traumatische gebeurtenissen kunnen overschreven worden.
Dat is erg belangrijk want in veel gevallen is het net ons verleden dat ons achtervolgt en ons beperkt in wie we vandaag zijn. 
Als we onszelf echt willen veranderen, ligt de sleutel in het verleden en de oplossing in het nu

LEZING 'Communiceren met het Hologram'
De studie van zwarte gaten in ons universum heeft de wetenschap duidelijk gemaakt dat de realiteit waarin wij leven, onze wereld, zich gedraagt als een hologram.
Dat lijkt misschien niet zo belangrijk maar als je weet dat een hologram zoals datgene waar wij in leven reageert op onze emoties dan wordt het plots wel interessant. Dat wil immers zeggen dat wij een realiteit krijgen voorgeschoteld die resoneert met wat wij voelen en dat wij die werkelijkheid via onze emoties dus ook kunnen aanpassen...
De buitenwereld Is een spiegel van onze binnenwereld.
Die kennis verandert niet alleen de kijk op onze wereld maar kan er ook voor zorgen dat we een werkelijkheid creëren die past bij wie we echt zijn.
Hoe dat theoretisch en praktisch precies werkt, wordt uitgelegd in deze lezing

WORKSHOP 'Het ontladen van negatieve Emoties'
"Wij zijn nog steeds geneigd de schuld van ziekte te zoeken in de aanwezigheid van microben en bacterieën in ons lichaam en erfelijke factoren.
We vergeten echter dat die microben enkel een kans maken als ons lichaam al verstoord is en die verstoring kan enkel gebeuren door negatieve emoties die ons energieveld en dus ons lichaam verstoren op een plaats die symbolisch verbonden is met die emotie..
Wie gezond wil blijven, heeft er alle belang bij negatieve emoties uit het lichaam te verwijderen en dat is precies wat we gaan aanleren tijdens deze workshop.
Emoties zijn net zoals ons bewustzijn, energetische velden in een holografische realiteit.
Deze realiteit reageert op emoties die zich in ons energetisch lichaam bevinden.
Wie positief voelt, trekt een positieve werkelijkheid aan, wie negatieve emoties en overtuigingen bezit, haalt een negatieve realiteit naar zich toe.
Quantumfysisch heb jij jouw wereld dus zelf in de hand en wie wil leven in een werkelijkheid die beter past bij wie je werkelijk bent, dient negatieve emoties en overtuigingen te verwijderen uit zijn energetische lichaam.

WORKSHOP 'Negatieve Emoties transformeren via intuitief tekenen en schilderen'
"Wij zijn nog steeds geneigd de schuld van ziekte te zoeken in de aanwezigheid van microben en bacterieën in ons lichaam en erfelijke factoren.
We vergeten echter dat die microben enkel een kans maken als ons lichaam al verstoord is en die verstoring kan enkel gebeuren door negatieve emoties die ons energieveld en dus ons lichaam verstoren op een plaats die symbolisch verbonden is met die emotie..
Wie gezond wil blijven, heeft er alle belang bij negatieve emoties uit het lichaam te verwijderen en dat is precies wat we gaan aanleren tijdens deze workshop.
Emoties zijn net zoals ons bewustzijn, energetische velden in een holografische realiteit.
Deze realiteit reageert op emoties die zich in ons energetisch lichaam bevinden.
Wie positief voelt, trekt een positieve werkelijkheid aan, wie negatieve emoties en overtuigingen bezit, haalt een negatieve realiteit naar zich toe.
Quantumfysisch heb jij jouw wereld dus zelf in de hand en wie wil leven in een werkelijkheid die beter past bij wie je werkelijk bent, dient negatieve emoties en overtuigingen te verwijderen uit zijn energetische lichaam. Erik Tanghe geeft Lezingen

Agenda geplande lezingen - workshops

LEZING 2 JUNI 'QUANTUMFYSICA ONTMASKERD' - 'Online lezing' - vrijdag 2 juni - 19.30 - 22.30 uMeer Info...

LEZING 15 JUNI 'LICHT EN GELUID, SLEUTELS TOT ONZE WERKELIJKHEID' - 'Ontmoetingscentrum "De Weg van Aandacht" Herenthoutseweg 21, Wiekevorst - donderdag 15 juni - 19.30 - 22.00 u Meer Info...

LEZING 28 JUNI 2023 'LICHT EN GELUID, SLEUTELS VAN DEZE WERKELIJKHEID' - 'Zaal De Klapper, Klapgat 2, 3150 Haacht - woensdag 28 juni 2023 - 19.30- 22.30 u Meer Info...

lezing 2 juni Terug naar overzicht

Lezing 'QUANTUMFYSICA ONTMASKERD' - vrijdag 2 juni - 19.30- 22.30 u

Quantumfysica ontmaskerd
'Er wordt veel onzin verteld over de kwantumfysica. Wat klopt er nu echt?'
Voor deze lezing is inschrijven verplicht. Dat kan door te mailen naar info@eriktanghe.com
Betalingsgegevens worden bezorgd

Op vrijdag 2 juni geef ik een lezing met de titel 'Quantumfysica ontmaskerd'.
Kostprijs 20 euro
"“Wie denkt quantumfysica te begrijpen... heeft het niet begrepen”
Het is een gevleugelde uitspraakt van Richard Feynman, één van de bekensdste quantumfysici van de 20ste eeuw en het vertelt dat de wiskunde achter de quantumfysica niet alleen erg moeilijk is maar dat quantumfysica vooral vreemd is omdat het zo goed als aan geen enkele wet van de werkelijkheid zoals wij ze kennen, gehoorzaamt.
Nochtans is onze werkelijkheid op het allerkleinste niveau wel opgebouwd uit quantumdeeltjes en wordt het woord quantum tegenwoordig door zowat elke spirituele goeroe om de haverklap in de mond genomen. Waar gaat het nu over en bestaat er zoiets als het quantumveld, het quantumbewustzijn en kan je aan quantumhealing doen?
Kan je quantumfysica met spiritualiteit verenigen en zo ja, hoe gebruik je het dan?
Kan je deze werkelijkheid quantumfysich aanpassen en hoe ga je dan om met wereldwijde zaken zoals bv de oorlog in Oekraine of de opwarming van de aarde?
Beweren allerlei spirituele mensen immers niet dat menselijke waarneming de werkelijkheid verandert?
Er wordt veel onzin over quantumfysica vertelt waar quantumfysici waarschijnlijk heel hard om moeten lachen maar... er zijn zo van die dingen die wel heel vreemd zijn.. en als Richard Feynman het zelfs niet begreep, is er misschien een andere kijk nodig die niet alleen op wetenschap is gestoeld.
In deze lezing leggen we uit wat een quantumveld werkelijk is en wat er binnen jezelf dient te veranderen als je daadwerkelijk invloed wil kunnen uitoefenen op jouw wereld."
Inschrijven verplicht - zie hoger
Deze lezing is enkel te volgen via zoom. Er wordt nadien een replay voorzien.

Lezing 15 juni- Wiekevorst Terug naar overzicht

Lezing 'LICHT EN GELUID-SLEUTELS VAN DEZE WERKELIJKHEID' - 'Ontmoetingscentrum "De Weg van Aandacht" Herenthoutseweg 21, Wiekevorst - donderdag 15 juni - 19.30 - 22.00 u Kostprijs 20 euro

licht en geluid, sleutels van dee werkelijkheid
'Zonder licht kan je deze realiteit niet ervaren'
Voor deze lezing is inschrijven verplicht. Dat kan door te mailen naar info@eriktanghe.com
Betalingsgegevens worden bezorgd

Op donderdag 15 juni geef ik een lezing in Wiekevorst met de titel 'Licht en gluid, sleutels van deze werkelijkheid'.
Licht is een wonderlijke trilling die ons in staat stelt deze werkelijkheid te ervaren.
QED of Quantum electro dynamica is de wetenschap die de interactie bestudeert tussen licht en materie en het gaat hier over heel wat meer dan enkel weerkaatsing van dat licht op een voorwerp.. Zonder licht is er geen realiteit, geen materie, geen gedachten want gedachten zijn electrische impulsen in onze hersenen en electriciteit is simplistisch gezegd niet meer dan licht dat zich doorheen een draad voortplant.. Doordat licht geen tijd ervaart, heeft het slechts een kleine invloed op deze werkelijkheid omdat het niet tijd en ruimte gebonden is. Daarom heeft een initiele gedachte niet veel invloed op onze omgeving.
De intentie of de omzetting naar een fysieke impuls heeft dat echter wel.
Bovendien worden onze gedachten wel gebruikt om quantumfysisch mogelijkheden te creëren in deze holografische werkelijkheid maar die mogelijkheden reageren enkel op vibraties die resoneren met die ruimte – tijd werkelijkheid.
Eén van die tijdsgebonden vibraties zijn emoties en intenties.
Een ander is geluid.. en O wat is geluid interessant om in te zetten voor gezondheid maar ook voor het aanpassen van jouw werkelijkheid.
En als we dan weten dat licht ook kan omgezet worden naar geluid dan wordt het wel heel interessant.
Inschrijven verplicht - zie hoger

Lezing 28 juni- zaal De Klapper, Klapgat 2, 3150 Haacht Terug naar overzicht

Lezing 'LICHT EN GELUID, SLEUTELS VAN ONZE WERKELIJKHEID' -
Locatie: Zaal de Klapper (Klapgat 2, 3150 Haacht) woensdag 28 juni - 19.30- 22.30 u Kostprijs 20 euro

licht en geluid
'Licht is de schrijftaal van het universum - geluid is de trom waarmee het communiceert'
Inschrijven via deze link
Op woensdag 28 juni geef ik een lezing in Haacht met de titel 'licht en geluid, sleutels van onze werkelijkheid'.
Licht is een wonderlijke trilling die ons in staat stelt deze werkelijkheid te ervaren.
QED of Quantum electro dynamica is de wetenschap die de interactie bestudeert tussen licht en materie en het gaat hier over heel wat meer dan enkel weerkaatsing van dat licht op een voorwerp..
Zonder licht is er geen realiteit, geen materie, geen gedachten want gedachten zijn electrische impulsen in onze hersenen en electriciteit is simplistisch gezegd niet meer dan licht dat zich doorheen een draad voortplant..
Doordat licht geen tijd ervaart, heeft het slechts een kleine invloed op deze werkelijkheid omdat het niet tijd en ruimte gebonden is. Daarom heeft een initiele gedachte niet veel invloed op onze omgeving.
De intentie of de omzetting naar een fysieke impuls heeft dat echter wel.
Bovendien worden onze gedachten wel gebruikt om quantumfysisch mogelijkheden te creëren in deze holografische werkelijkheid maar die mogelijkheden reageren enkel op vibraties die resoneren met die ruimte – tijd werkelijkheid.
Elke gedachte wordt een mogelijkheid in deze werkelijkheid...
die zich enkel kan manifesteren als het resoneert met iets in jezelf
Elke gedachte... ook die van een ander
Eén van die tijdsgebonden vibraties zijn emoties en intenties.
Een ander is geluid.. en O wat is geluid interessant om in te zetten voor gezondheid maar ook voor het aanpassen van jouw werkelijkheid.
je gilt het uit van plezier
je kermt van de pijn
een kind kirt van plezier
emoties en geluid gaan hand in hand
En als we dan weten dat licht ook kan omgezet worden naar geluid dan wordt het wel heel interessant.
Inschrijven aan te raden - zie hoger